Téma

Změna je život

-11. 5. 2019

Tradice golfu, princip hry a podstata většiny pravidel se nijak nezměnily. I přesto je v nové edici golfových pravidel, která
vešla v platnost letos v lednu, změn opravdu hodně. Zorientujte se v nich a hrajte fair play.

Hráč stále může mít v bagu nejvýše čtrnáct holí, musí se včas dostavit na start a míč zahraný z odpaliště musí dohrát do jamky. Jen to od letošní sezony má o něco jednodušší. Tedy většinou.

PROČ KE ZMĚNĚ DOŠLO?

Jedním z cílů modernizace bylo přepracovat pravidla tak, aby byla celkově srozumitelnější. Jejich počet klesl na 24, změnily se formulace a používané pojmy. Jsou v nich návodné ilustrace a do textu pravidel byly rovnou zahrnuty i nejčastější situace, které dosud řešila až  Rozhodnutí. Došlo k celkovému zjednodušení pravidel. Pomohlo tomu maximální sjednocení používaných postupů (ideálním příkladem je postup při spouštění míče) i odstranění některých menších trestů za neúmyslné prohřešky (třeba trefení vlastního bagu). V nových pravidlech jsou zohledněny aktuální trendy, a tedy i problémy hry. Patří sem třeba možnost označit červenými kolíky prakticky libovolné území, zkrácení časového limitu na hledání míče nebo doporučení hrát takzvaný Ready Golf. Aby pro vás byla orientace v nových pravidlech ještě jednodušší, nafotili jsme pro vás pár pravidlových situací, abychom si je přehledně vysvětlili. Tak ať v sezoně hrajete fair play!

↑ Situace č. 1: Úleva pro zabořený míč platí kdekoli v poli, s výjimkou písečných oblastí.

►Situace č. 1:

Úleva pro zabořený míč platí kdekoli v poli (tedy třeba i v rafu), s výjimkou písečných oblastí (třeba waste). V minulosti byla úleva možná jen na nízko sekaných plochách. Míč musí být zabořen ve svém vlastním důlku po dopadu. Hráč ho může zvednout, očistit a spustit do oblasti úlevy v poli, tedy do vzdálenosti jedné délky hole od místa těsně za důlkem.

 

DOPORUČUJEME

Změn v pravidlech je více. Je dobré si zakoupit hráčskou edici pravidel golfu. Také doporučujeme přihlásit se na náš kurz pravidel.
Termíny 90minutových školení:
►neděle 26. 5. 2019 od 10.00
►úterý 11. 6. 2019 od 18.00
►středa 26. 6. 2019 od 18.00
►čtvrtek 5. 9. 2019 od 17.00
►neděle 15. 9. 2019 od 10.00

 

↑ Situace č. 2: Míč se spouští z výšky kolen.

►Situace č. 2:

Míč se spouští z výšky kolen. Výška kolen je měřena při přímém postoji, hráč však během spouštění může stát libovolně. Vždy je určena oblast úlevy, a to o velikosti jedné nebo dvou délek hole. Délka hole = délka nejdelší hole, kterou máte v bagu, s výjimkou putteru. Takže nejčastěji to bude driver. Míč se musí spustit do oblasti úlevy, ovšem také se tam musí zastavit. Není trestné, když se po dopadu na zem náhodou dotkne vás, například vaší nohy nebo výstroje, třeba týčka, kterým jste si oblast úlevy vyznačili.

↑ Situace č. 3: Pomoc s nasměrováním je zakázána.

 

►Situace č. 3:

Nikdo, tedy ani partner nebo nosič, nesmí stát za vámi a pomáhat vám s nasměrováním při zaujímání postoje nebo při zahrání rány. Jestliže hráč ze svého postoje odstoupí, než odehraje ránu, trestu se vyhne. Má se za to, že hráč začne zaujímat postoj pro ránu, kterou následně odehraje, když má alespoň jednu nohu na místě finálního postoje. Pozor, zde došlo ke změně pravidel v již nové platné edici. Formulace v pravidle 10.2b „Jestliže hráč zaujme postoj v rozporu s tímto Pravidlem, nemůže se vyhnout trestu tím, že odstoupí od míče.“, která je uvedená v pravidlech, již tedy neplatí. Trestu se lze vyhnout odstoupením od míče.

 

↑ Situace č. 4: Takto si také nemůžete pomoci.

►Situace č. 4:

Nesmíte si na zem položit nic, co by vám pomáhalo s nasměrováním, tedy ani hůl.

↑ Situace č. 5: Při puttování lze nechat praporkovou tyč v jamce.

►Situace č. 5:

Můžete nechat tyč v jamce. Samozřejmě ji ale můžete vyndat nebo ji nechat obsloužit jako doposud. Jenom se k uvedenému musíte rozhodnout ještě před zahráním rány. Náhodné pohnutí míčem nebo markovátkem je beztrestné, vše se vrací.

↑ Situace č. 6: Z bunkeru lze leccos vyndat.

►Situace č. 6:

Můžete vyndat všechny volné přírodní předměty, jako jsou šišky, kameny nebo listy – jenom pozor na pohnutí míčem. Nesmíte se dotknout písku v okolí svého míče, a to ani během nápřahu k ráně, stejně tak se písku (kdekoli) nesmíte dotknout při cvičném švihu. Ale jinak není dotknutí se písku trestné, třeba když jdete k míči, něco si v bunkeru pokládáte, uhrabujete za sebou. Pokud prohlásíte míč v bunkeru za nehratelný, máte novou možnost spuštění mimo bunker, a to po spojnici vlajky – poloha míče dozadu, ale je to za dvě trestné rány. V rámci bunkeru je nehratelný míč možné vyřešit pouze s trestem jedné rány.

↑ Situace č. 7: Měřáky jsou již povoleny.

►Situace č. 7:

Paušálně je povoleno použití měřících zařízení. Dříve musely být tyto vymoženosti povoleny v propozicích daného turnaje.
Stále ovšem platí, že měřicí zařízení může měřit jen vzdálenost. Sklon/převýšení měřit nelze. Pokud váš přístroj měří i sklon a převýšení,
můžete ho používat, ale tyto funkce musí být vypnuty. Pokud si laser budete teprve pořizovat, je lepší, když tyto funkce mít nebude. ■

 

ONLINE PORADNA

Potřebujete poradit a nemáte čas se zúčastnit našich kurzů? Nevadí! I tuto sezonu pro vás máme online poradnu na www.golfhostivar.cz/poradna. Na vaše dotazy odpovídá Honza Šonka, rozhodčí 1. třídy.
Více zde: https://www.golfhostivar.cz/poradna