Sloupek

Stručný přehled změn platných v sezoně 2019

-11. 5. 2019

DALIBOR PROCHÁZKA

předseda komise rozhodčích ČGF

 

OBECNÉ ZMĚNY

► Poškozenou hůl, bez ohledu na to, jakým způsobem byla poškozena, si nemůžete vyměnit, ale můžete ji po zbytek kola používat.

► Oficiálně je podporován tzv. Ready Golf, tedy bezpečná a odpovědná hra mimo pořadí, pokud jste připraveni dříve než hráč,
který je právě na řadě.

► Obecně by zahrání rány včetně přípravy k ní nemělo trvat déle než 40 vteřin.

► Je povinností hráče nahlásit jakoukoli spornou či nedořešenou pravidlovou situaci, ať už se týká kohokoli, protože tím chrání ostatní hráče v soutěži.

PŘÍPRAVA A ZAHRÁNÍ RÁNY

► Nikdo (tedy partner nebo nosič) nesmí stát za vámi a pomáhat vám s nasměrováním při zaujímání postoje nebo při zahrání rány.

► Nesmíte si na zem položit nic, co by vám pomáhalo s nasměrováním, třeba hůl.

► Nesmíte stát obkročmo ke směru hry.

►Vícenásobný dotek při úderu (dvoják) už není trestný. Počítá se jenom ta jedna zahraná rána.

► Když míčem trefíte sebe, svého nosiče nebo svou výstroj, není to trestné.

HLEDÁNÍ MÍČE

► Čas na hledání byl zkrácen na tři minuty!

► Když při hledání míčem náhodou pohnete, například omylem do něj kopnete nebo na něj šlápnete, není to trestné, míč se vrací.

SPUŠTĚNÍ MÍČE (DROPOVÁNÍ) A JINÉ OPERACE

► Míč se spouští z výšky kolen!

► Délka hole = délka nejdelší hole, kterou máte v bagu, s výjimkou putteru. Nejčastěji to bude driver.

► Vždy je určena oblast úlevy, a to o velikosti jedné nebo dvou délek hole.

► Míč se musí spustit do oblasti úlevy, ovšem také se tam musí zastavit.

► Není trestné, když se po dopadu na zem míč náhodou dotkne vás (například nohy) nebo výstroje (třeba týčka, kterým jste si oblast úlevy vyznačili).

► Když míč vracíte na původní místo, které neznáte, místo odhadněte (stejně jako předtím) a míč na toto místo umístěte (doposud se v tomto případě spouštělo).

ODPALIŠTĚ

► Kdykoli hrajete z odpaliště, můžete míč přemístit či přetýčkovat kdekoli na odpališti, a to i když jde o míč ve hře.

POLE

► Úleva pro zabořený míč platí kdekoli v poli (tedy i v rafu), s výjimkou písečných oblastí (třeba waste).

BUNKER

► Můžete vyndat volné přírodní předměty (šišky, listy) – jenom pozor na pohnutí míčem.

► Nesmíte se dotknout písku v okolí svého míče, a to ani během nápřahu k ráně, stejně tak se písku v bunkeru nesmíte dotknout při cvičném švihu. Ale jinak není dotknutí se písku trestné, když jdete k míči, něco si v bunkeru pokládáte, uhrabujete za sebou atd.

► Pokud prohlásíte míč v bunkeru za nehratelný, máte za dvě trestné rány novou možnost spuštění mimo bunker, a to dozadu po spojnici.

TRESTNÁ OBLAST (DŘÍVE VODNÍ PŘEKÁŽKA)

► Neexistují žádná omezení při zahrání rány. Můžete založit, udělat si cvičný švih nebo odstranit volné přírodní předměty, stejně jako
na ferveji nebo v rafu. Jen pozor na pohnutí míče.

► U červené trestné oblasti nemáte standardně možnost spuštění na opačný břeh, ledaže to pro danou trestnou oblast povolují místní pravidla.

JAMKOVIŠTĚ

► Náhodné pohnutí míčem nebo markovátkem je beztrestné, vše se vrací.

► Pokud byl míč označen, zvednut a vrácen, vrací se zpátky, i když s ním následně pohne vítr, voda nebo gravitace.

►Můžete opravit libovolné poškození jamkoviště (včetně stop po botách apod.).

► Při ukázání směru hry se můžete dotknout povrchu jamkoviště (rukou, holí, praporkovou tyčí), jenom nikam nesmíte umístit žádnou značku.

► Můžete nechat tyč v jamce. Samozřejmě ji ale můžete vyndat nebo ji nechat obsloužit jako doposud. Jenom se k uvedenému musíte rozhodnout ještě před zahráním rány. ■