Hostivařští maršálové

Téma

Je tady někde maršál?

-24. 6. 2021

Většinou o něm ani nevíte, ale jakmile se na hřišti vyskytne nějaký problém, zvedáte hlavu a rozhlížíte se, jestli není někde poblíž. Obvykle je. Ať už potřebujete pomoci řešit jakoukoliv pravidlovou situaci, nebo rychle odvézt před bouřkou do klubovny. Je to parťák, kterého máte po ruce a který zároveň dohlíží, aby se v jeho revíru neděla neplecha. Aby nebyly chyby na greenu, aby se hráči vzájemně nezdržovali, aby byla hra plynulá. Nadšení golfisté, kteří golf milují, si často myslí, že maršálování je práce snů – sedět v bugy a jezdit po oblíbeném hřišti. Je to opravdu tak? Kdo jsou hostivařští maršálové a kdo jim nově velí?

 

Práce snů?

Maršálové pro areály plní několik funkcí, každá z nich je trochu v jiném duchu. Maršál je autoritou z hlediska pravidel a slušného chování a zároveň parťákem v řešení mnoha situací. Zjišťuje, zda je vše v pořádku, jak se hráčům hraje a stará se o to, aby jejich dojem ze hry byl pohodový. Zároveň ale kontroluje chování zákazníků, v případě porušení etikety nebo nedodržení podmínek stanovených provozním řádem je povinen rázně zakročit. Měl by umět kohokoliv slušně usměrnit. Výhodou pro vedení golfových resortů je také to, že dobrý maršál získává zpětnou vazbu od hráčů. Informuje ostatní členy týmu o problémech, navrhuje a doporučuje provozní zlepšení, sleduje technické závady a navrhuje případné zlepšení vybavení areálu. Často je v úzkém kontaktu s recepcí, aby pomohl specifikovat požadavky hráčů.

Maršál by měl například velice často konzultovat stav hřiště s týmem greenkeeperů. Je potřeba, aby uměl rozeznat počínající travní infekci, počátky vysychajících oblastí nebo mít oči na stopkách ohledně míst v abnormálním stavu. Může tak přispět k tomu, že golfové areály budou krásné. Maršálové jsou zároveň také techničtí pracovníci. Nemělo by jim být cizí vysypat koše, sesbírat odpadky, přidělat reklamní banner nebo opravit značicí kolíky.

Hostivařští maršálové

Hostivařští maršálové

Při turnajích pak maršál často působí také jako golfový rozhodčí, v běžném feečkovém dni jako pravidlový rádce. Téměř v každém areálu je nějaký certifikovaný rozhodčí ČGF. Na Hostivaři má kvůli velkému množství turnajů zkoušky rozhodčích každý maršál, kdo ne, ten se na ně velice intenzivně připravuje. Není nic horšího, než když hráčům na turnaji právě maršál poradí nějakou pravidlovou nepřesnost, protože pak se může taková pravidlová nepravda šířit dál… až za ni jednou hráč bude potrestán trestnými ranami nebo diskvalifikací.

Některé golfové resorty mají také startéry, což jsou v podstatě maršálové, kteří se starají o uvedení do hry. Startér je především v turnajích podceňovaná, přitom pro kvalitně pořádanou soutěž naprosto klíčová osoba. V běžném feečkovém provozu není často obsazovanou funkcí, přitom ve vytížených dnech lze značnou část důležité práce maršála provést právě na startu uvedením skupiny do hry. V turnajích by to měl být nejlépe člen soutěžního výboru a velmi zkušený rozhodčí.

Během dne, když je na hřišti hodně hráčů, musí maršál také dobře umět organizovat hru všech skupin. Každý hráč má právo si svou hru užít a zbytečně dlouhé čekání nikoho příliš nebaví. Pokud tedy maršála vidíte jen stát na místě a pozorovat okolí, vězte, že si právě v hlavě počítá, jak dlouho už jste ve hře a jestli za vámi někdo nečeká, nebo vy naopak brzy „nenabouráte“ do nějakých pomalejších hráčů. Když půjdete rychle a bude místo před pomalejší skupinou před vámi, bude to právě maršál, kdo „předběhnutí“ flightů iniciuje, aby vám pomohl si užít své tempo a pomalejší flight zase uchránil před nervozitou z rychlejšího hráče v zádech.

Za každého počasí

Maršálové jsou na hřišti za každého počasí. Někdy je tedy den maršála opravdovou odměnou v podobě letního vánku a zlatavé barvy nebe při východu i západu sluce a pohodovým opalováním přes den. Nicméně jsou dny, které celé proprší a teplota se nevyšplhá nijak vysoko. Nebo je už od brzkého rána nesnesitelné vedro. I v takovém diskomfortu maršálové poskytují hráčům svou pomoc a starají se o to, aby na hřišti bylo všechno v pořádku. Odpadkové koše se samy nevynesou, pitchmarky nevypíchnou, řízky na ferveji nevrátí, bunkry neuhrabou, odpaliště pískem nezasypou, kbelíky na drivingu neseberou.

Každý dobrý maršál by měl znát i zásady práce klubového STK, aby uměl poradit i v otázkách handicapu, a to nejen v češtině.

Maršál je v mnoha areálech tím, kdo je zodpovědný za případné přerušení hry. K tomu dochází zpravidla kvůli nebezpečným situacím, jako je například bouřka. Když je na hřišti hráčů hodně, standardně se přerušuje souvislým zvukovým signálem. Správný maršál tedy sleduje počasí průběžně celý den a o případném blížícím se nebezpečí hráče při průjezdu hřiště informuje. Maršálové jsou tedy často i amatérskými meteorology, kterým pomáhá především znalost místního prostředí. Znalost mraků, směru větru a práce s předpovědními aplikacemi a on-line radary maršálům nesmí být cizí.

První pomoc

Jednou z nadstavbových znalostí maršála je zdravověda. Maršálové často mají lékárničku pro případné řešení vašich obtíží, ať už jde o puchýř, nebo o gel po bodnutí hmyzem. Poskytnou vám náplast, prášek na bolest zad i dezinfekci. Mnoho z našich hostivařských maršálů je navíc vyškoleno i v poskytování první pomoci při úrazových stavech. Maršálové jsou ti, kdo vědí, kudy případně na hřiště dostat záchrannou službu, nebo jsou schopni vám pomoc zavolat na recepci dříve, než se na ni stačíte dostat.

Od maršálů se často také očekává, že mají velice dobrou znalost areálu a mají přehled o všech službách, které areál nabízí. Když nemáte týčko nebo ztratíte tužku, můžete právě u maršála najít oporu. Ne náhodou u sebe maršálové ve své bugy mívají náhradní score karty, tužky, vypichovátka a nějaké nalezené míče, které mohou v případě nutnosti ihned věnovat.

 

Foto: Vojtěch Vlk