Představujeme

Leadership a golf

-27. 11. 2019

18jamkový princip pro úspěch v podnikání podle Michala Kopřivy

 

Golf vypadá snadně, dokud ho nehrajete. Jakmile se ale ocitnete na hřišti, rychle pochopíte, že golf znamená mnohem víc než jen odpálit malý míček směrem k vlajce vzdálené několik set metrů. Napadlo mě, že práce s profesionálním trenérem na zlepšení mé hry je analogická tomu, co dělám pro majitele a manažery firem. Dovednosti v golfu a skvělý leadership jsou si podobné v tom smyslu, že jde o vysoce rozvinuté dovednosti, které vyžadují rozsáhlé školení a důkladnou přípravu. Jinak nevyniknete. Stejně jako schopnosti golfistů i schopnosti firemních lídrů musí být průběžně analyzovány, hodnoceny a zlepšovány. Tyto schopnosti nejsou vrozené a je potřeba je rozvíjet průběžným tréninkem a pečlivým zdokonalováním. I když přirozené sportovní nadání člověku ze začátku určitě pomáhá, to, aby dobře zvládl golfovou hru, vyžaduje trénink a cílevědomost.

I naše osobnost, charisma a zkušenosti pomáhají naší schopnosti inspirovat a zapojovat ostatní. Pokud ale chceme být vysoce efektivní v leadershipu, musíme se zlepšování našich vůdčích schopností cíleně věnovat. Golfová hra jako učitel leadershipu nám poskytuje jedinečnou příležitost posoudit všechny dostupné možnosti. Vzdáte se, když se vám nedaří rána? Použijete driver nebo železo na odpališti? Tato rozhodnutí vyžadují, abyste poznali sami sebe (svůj styl vedení) a svou hru (podnikání nebo zákazníky). Často je také vyžadováno, abyste znali pravidla nebo parametry, ve kterých budou vaše rozhodnutí učiněna. Ze všech golfových pravidel je pravděpodobně nejvíce frustrující to, které testuje vaši schopnost vytrvat za obtížných podmínek a schopnost rozhodovat se. Tím je pravidlo 13-1., které uvádí, že „míč se musí hrát tak, jak leží“. Jinými slovy, tady se nacházíte, co teď budete dělat?

Pamatujte, že každý problém má vždy více než dvě možnosti nebo řešení. Zda je objevíte, je určeno vaším přístupem k leadershipu.

To, jak se s tímto pravidlem umíte vyrovnat, vás definuje jako osobu i jako lídra. Jinými slovy, váš míč je tam, kde je, a přestože budete chtít hrát jedním směrem, někdy je váš směr hry zablokován. Pravidlo dále říká, že hráč nemůže vylepšit směr hry pohybem, ohýbáním nebo rozbíjením všeho, co roste nebo se opravuje.

Přemýšlejte na chvíli o své firmě. Jaké překážky vám brání dostat se tam, kam chcete jít (směr hry)? Jsou to procesy, lidi, stroje či byrokracie? Co když je překážkou ekonomika nebo produkty, které prodáváte? Jak zvládáte situace, ve kterých je směr, kterým chcete podnikat, omezen? Když budete čelit podobné situaci jako na hřišti v práci nebo v životě, jak budete reagovat? Obviňujete ekonomiku, nebo konkurenty? Vydáte se snadnou cestou a vrátíte se zpět na fairway, nebo budete hledat nekonvenční alternativu? Pamatujte, že každý problém má vždy více než dvě možnosti nebo řešení. Zda je objevíte, je určeno vaším přístupem k leadershipu. Dobrý lídr nemusí mít všechny odpovědi, ale musí vědět, kdy hledat alternativy a kdy požádat o pomoc. Ví, že vždy je k dispozici další možnost. Aby ji bylo možné odhalit, musí být ochoten zvážit i nekonvenční řešení.

PROČ TENTO KURZ ABSOLVOVAT?
Leadership, stejně jako golf, má dlouhou, střední a krátkou hru. Vyžaduje to koordinované použití síly, inteligence a jemnosti. Leadership i golf představují složité výzvy v měnících se podmínkách, v nekonzistentním terénu. Stejně tak oba vyžadují odolnost, aby se zotavili po selhání, a vyžadují rovnoměrnou reakci na radostné i frustrující zážitky. Připravili jsme tedy ve spolupráci s Golfem Hostivař tento atraktivní tréninkový kurz pro všechny, kteří mají zájem rozvíjet se ve svých dovednostech vedení lidí i v golfové hře. Ať již zvažujete, zda s golfem začít, nebo jste mu již propadli, tento kurz je přínosný pro všechny, kteří mají zájem o svůj osobní rozvoj v golfu i leadershipu.

PŘIHLAŠTE SE DO KURZU
Pokud vás zajímá, jak využít zkušenosti z golfu pro podnikání, přihlaste se do kurzu Leadership & Golf – 18jamkový princip pro úspěch v podnikání, který připravila společnost Maxwell International, globální tréninková a poradenská společnost ve spolupráci s naším golfovým klubem.
► Termín: 30. 1. 2020 od 9.00 do 17.00
► Cena: 6 900 Kč pro nečleny, 3 900 Kč pro členy. Cena je bez DPH.
► Registrace: Přihlásit se můžete na e-mailu: barbora.soukupova@golfhostivar.cz. Obsah kurzu a více informací naleznete na golfhostivar.cz.

KDO JE MICHAL KOPŘIVA?
Michal je vášnivým golfistou a členem Hostivaře. Ve společnosti Maxwell International pracuje na pozici Global Business Development Director. Michal je vysoce profesionální a stimulující trenér a konzultant specializující se na zvyšování efektivity prodeje a rozvoj podnikání, leadership a management, osobní vliv a vstup na cizí trhy, především Latinské Ameriky. Má více než 25 let zkušeností s prodejem, marketingem, obchodní strategií a managementem. Spolupracuje s klienty po celém světě, kterým pomáhá navrhovat a dodávat řešení, která zvyšují jak obchodní, tak i osobní výkonnost.